Η καρδιά ενός Ξενοδοχείου βρίσκεται στο Τμήμα Πωλήσεων/Κρατήσεων, το οποίο παραδοσιακά αποτελεί το πεδίο δράσης της TheHotelWay.

Η TheHotelWay αναλαμβάνει την διαχείριση των requests και κρατήσεων  του Ξενοδοχείου, καθώς και την εκπροσώπηση του Ξενοδοχείου στην Διεθνή Αγορά και Τουριστικές Εκθέσεις, εμπλουτίζοντας το πελατολόγιο του Ξενοδοχείου.

Προγραμματίστε το ραντεβού σας   Επικοινωνία